Kierownik
budowy

Kierownik
budowy

Depositphotos_14704849_original_s

Co Musisz Wiedzieć?

Jak rozpocząć budowę, jak zalegalizować samowolę? Trudne pytania gdy się coś zaczyna robić. Najlepiej zapytać fachowca. Jednak podstawowe informację znajdziemy na stronach instytucji które nadzorują proces budowlany a więc Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ( GUNB ) i Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego ( PINB ).

GUNB – http://www.gunb.gov.pl/

PINB Kraków Grodzki – http://www.pinb-grodzki.krakow.pl/

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym procesu budowlanego jest Ustawa Prawo Budowlane             z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami.

http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/obowiaz.html

Można powiedzieć, że najistotniejszą informację na początku, jaką drogą iść uzyskamy w Art. 29, jaka budowa i jakie roboty nie wymagają pozwolenia na budowę. W dalszych Artykułach uzyskujemy informację jakie dokumenty, jak i do kogo?

Jak przebiega proces budowy, jakie są obowiązki inwestora, kierownika i pozostałych jego uczestników znajdziemy w Art. 41 do Art. 60.  Tam też od Art. 48  dowiemy się co zrobić z samowolą budowlaną.

Ważnym aktem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Tutaj znajdziemy informacje na temat odległości budynku od granicy, w jakiej odległości szambo, jaka wysokość pomieszczenia, jakie nachylenie pochylni dla niepełnosprawnych itd.

Depositphotos_14704849_original_s

Co Musisz Wiedzieć?

Jak rozpocząć budowę, jak zalegalizować samowolę? Trudne pytania gdy się coś zaczyna robić. Najlepiej zapytać fachowca. Jednak podstawowe informację znajdziemy na stronach instytucji które nadzorują proces budowlany a więc Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ( GUNB ) i Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego ( PINB ).

GUNB – http://www.gunb.gov.pl/

PINB Kraków Grodzki – http://www.pinb-grodzki.krakow.pl/

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym procesu budowlanego jest Ustawa Prawo Budowlane             z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami.

http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/obowiaz.html

Można powiedzieć, że najistotniejszą informację na początku, jaką drogą iść uzyskamy w Art. 29, jaka budowa i jakie roboty nie wymagają pozwolenia na budowę. W dalszych Artykułach uzyskujemy informację jakie dokumenty, jak i do kogo?

Jak przebiega proces budowy, jakie są obowiązki inwestora, kierownika i pozostałych jego uczestników znajdziemy w Art. 41 do Art. 60.  Tam też od Art. 48  dowiemy się co zrobić z samowolą budowlaną.

Ważnym aktem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Tutaj znajdziemy informacje na temat odległości budynku od granicy, w jakiej odległości szambo, jaka wysokość pomieszczenia, jakie nachylenie pochylni dla niepełnosprawnych itd.

  • Co Musisz Wiedzieć?

    Co Musisz Wiedzieć?

    Jak rozpocząć budowę, jak zalegalizować samowolę? Trudne pytania gdy się coś zaczyna robić. Najlepiej zapytać fachowca. Jednak podstawowe informację znajdziemywięcej »dowiedz się więcej »