Kierownik
budowy

Kierownik
budowy

zdjęcie do strony

Realizacje

Kierowanie budową domów jednorodzinnym około stu obiektów w Krakowie oraz powiecie krakowskim, wielickim, proszowickim, myślenickim, olkuskim.

Kierowanie budową obiektów użyteczności publicznej ul. Fatimska i ul. Kobierzyńska Kraków.

Nadzorowanie robót budowlanych w obiektach:

Kierowanie i Nadzory nad robotami remontowymi w obiektach zabytkowych:

 

 

 

zdjęcie do strony

Realizacje

Kierowanie budową domów jednorodzinnym około stu obiektów w Krakowie oraz powiecie krakowskim, wielickim, proszowickim, myślenickim, olkuskim.

Kierowanie budową obiektów użyteczności publicznej ul. Fatimska i ul. Kobierzyńska Kraków.

Nadzorowanie robót budowlanych w obiektach:

Kierowanie i Nadzory nad robotami remontowymi w obiektach zabytkowych: